| |

Tredun OAJ/JUKO:n edunvalvojien viesti Tredun organisaatioon ja johtamisjärjestelmään kohdistettujen yt-neuvoteluiden aloittamisesta TSAO:n jäsenille

Arvon tsaolainen!

Tredun ammatillisen koulutuksen johtaja Kirsi Viskari lähetti Tredulle 21.11.2023 sähköpostiviestin, missä ilmoitettiin yt-neuvotteluiden aloittamisesta. Viesti on ymmärrettävästi herättänyt tsaolaisten piirissä erinäisiä kysymyksiä, ajatuksia ja huolta siitä, että mitä tämä tulee Minulle ja Tredulle tarkoittamaan.
Vastauksia kysymyksiin ei ole tässä vaiheessa muuten, mitä työantaja viesti. Isoimpina nostoina:

  • HENKILÖSTÖVÄHENNYKSIÄ EI TAVOITELLA
  • Opiskelijoiden arki ei tule muuttumaan
  • Organisaatiorakennetta uudistetaan, johtamisen rakenne edellä 1.8.2024 alkavaksi ja voi
    vaikuttaa koko henkilöstöön, erityisesti 150 henkeä tarkemman tarkastelun piirissä (ei opettajisto)
  • Koulutusalat keskiöön
  • Koulutusjohtajien virka muutettaneen ja/tai kolme uutta johtajanvirkaa ollaan perustamassa
  • Alustava aikataulu yt-neuvotteluille

Vasta itse yt-neuvotteluiden aikana ja niiden loputtua meillä on vastaukset siihen, että mikä muuttui ja mitä vaikutuksia sillä henkilöstöön oli. Olennaista tässä vaiheessa jäsenten osalta on se, että työantaja noudattaa neuvotteluissa yt-lakia. Tärkeää on myös se, että yt-neuvotteluiden etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti ja avoimesti henkilöstöä sekä luonnollisesti syvemmin heitä, jotka varsinaisten neuvotteluiden piiriin kuuluvat. Itse neuvotteluiden aikana työantaja luonnollisesti kuulee eri osapuolia siitä, että mikä Tredussa muutokseen liittyen tulisi ottaa huomioon. Neuvottelut alkavat 28.11.2023, kun Toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä kokoontuu. Jatkoneuvotteluaikataulutus työantajan kalenteroinnin mukaan.


Viesti Teille hyvät tsaolaiset tässä vaiheessa on se, että ensin pitää saada neuvottelut käyntiin ja sitä kautta kuulla, kommentoida ja pyrkiä vaikuttamaan neuvotteluiden lopputulokseen. Työantajalla lopulta esim. organisaatiorakenteeseen liittyen päätösvalta ja vastuu sen toimivuudesta. Ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö organisaatiossa olevilta voida ideoita ja ajatuksia sen suhteen ottaa huomioon.


Teidän jäsenten osalta töitä on tämän suhteen jo tehty esim. siten, että JUKO/OAJ asiantuntijoita on kontaktoitu. Tuki, apu, ohjeistus tarvittaessa siltä osin myös siis saatavilla.

Tredun JUKO/OAJ edunvalvonnan puolesta
Pääluottamusmies Jyrki Rantala
Helsingissä 24.11.2023

Samankaltaiset artikkelit