Luottamustehtävät

Katja Aaltonen (Tredu)TSAO:n tiedottaja
Marko Haanpää  (Tredu)Tredu, luottamusmies
Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen työsuojeluvaltuutetun 1. vara
OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen
TSAO:n hallituksen varajäsen
Pauliina Huhtasalo (Tredu)TSAO:n www-sivujen ylläpitäjä
AO:halltuksen varajäsen
Mervi Juntunen (TAMK)OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen varajäsen
AO:n hallituksen varajäsen
Heidi Kinnari (Tredu)OAJ Pirkanmaan OAO-YLL -jaoksen jäsen 
OAJ Pirkanmaan hallituksen varajäsen  
Ismo Kymäläinen (Tredu)JUKO:n luottamusmies, Tredu varapääluottamusmies
TSAO:n rahastonhoitaja
OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaoksen varajäsen
Seppo Laurila (Tredu)TSAO ry:n puheenjohtaja 
OAJ-P:n OAO/YLL-jaoksen puheenjohtaja
OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen hallituksen jäsen
OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen
Tredun johtoryhmän kokouksissa varaluottamusmiehen ominaisuudessa
Virva Läärä (Tredu)Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen päätoiminen työsuojeluvaltuutettu
TSAO:n hallituksen varajäsen
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen jäsen
Matti Mäkelä (TREDU)TSAO:n hallituksen jäsen
TSAO:n yhteysopettajien yhdyshenkilö
Jyrki Rantala (Tredu)Tampereen kaupunki elinvoima-ja kilpailukyvyn palvelualueen  johtoryhmä
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen hallitukseen kutsuttuna
OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaokseen kutsuttuna
TSAO ry:n hallituksessa kutsuttuna
TREDU:n JUKO:n pääluottamusmies
JUKO ry Tampereen yhteistyöryhmä
TSAO:n hallituksen varajäsen
TSAO:n jäsenasioidenhoitaja
OAJ valtuutettu
Helena Saarnisto (Tredu)TSAO ry:n varapuheenjohtaja
Jussi Savolainen TSAO:n halllituksen varajäsen
OAJ Pirkanmaan alueasiantuntija
Terttu Siekkinen (Ahlman)OAJ Pirkanmaan hallituksen varajäsen
OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaoksen varajäsen
Luottamusmies, Ahlman
Kutsuttuna TSAO:n hallituksen kokouksiin
Johanna Toivanen (Tredu)OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja
OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja
AO:n varapuheenjohtaja
OAJ:n hallituksen varajäsen
OAJ:n JärVi -toimikunnan jäsen, varapuheenjohtaja
OAO:n hallituksen jäsen
Tredun JUKO:n luottamusmies
Tampereen kaupungin 2. asteen yhteistyöryhmän jäsen
Kristiina Vähämaa  (TAMK)Luottamusmies,TAMK 
OAJ Pirkanmaa, hallituksen jäsen
OAJ Pirkanmaa, OAO –YLL jaoksen jäsen
TSAO:n sihteeri