Luottamustehtävät

Marko Haanpää  (Tredu)TREDU, luottamusmies
Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen työsuojeluvaltuutetun 1. vara
OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen
Pauliina Huhtasalo (Tredu)TSAO:n www-sivujen ylläpitäjä
OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen
AO:n hallituksen varajäsen
Mervi Juntunen (TAMK)TSAO ry:n varapuheenjohtaja
OAJ:n Tampereen ammattikorkeakoulun paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen
AO:n hallituksen jäsen
Heidi Kinnari (Tredu)TSAO ry:n puheenjohtaja 
Jouko:n luottamusmies Tredu
Työsuojeluasiamies Tredu Kangasala, Sammonkatu
OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen
OAJ valtuuston varajäsen 
Kutsuttuna OAJ Pirkanmaan OAO/YLL jaokseen
Ismo Kymäläinen (Tredu)JUKO:n luottamusmies, TREDU varapääluottamusmies
TSAO:n rahastonhoitaja
OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaoksen varajäsen
Hanna LeivoJouko:n luottamusmies Tredu (31.7.2024 asti)
Virva Läärä (Tredu)Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen päätoiminen työsuojeluvaltuutettu
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen jäsen
Tuula Pajumäki (Tredu)TSAO:n yhteysopettajien yhdyshenkilö
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen varajäsen
Marianne Pykäläinen (Tredu)TSAO:n tiedottaja
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen varajäsen
Jyrki Rantala (Tredu)Tampereen kaupunki elinvoima-ja kilpailukyvyn palvelualueen  johtoryhmä
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen hallitukseen kutsuttuna
OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaokseen kutsuttuna
TSAO ry:n hallituksessa kutsuttuna
TREDU:n JUKO:n pääluottamusmies
JUKO ry Tampereen yhteistyöryhmä
TSAO:n hallituksen varajäsen
TSAO:n jäsenasioidenhoitaja
OAJ valtuutettu
Helena SaarnistoTSAO ry sihteeri
Jussi Savolainen OAJ Pirkanmaan alueasiantuntija
Terttu Siekkinen (Ahlman)OAJ Pirkanmaan hallituksen varajäsen
OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaoksen varajäsen
Luottamusmies, Ahlman
Kutsuttuna TSAO:n hallituksen kokouksiin
Johanna Toivanen (Tredu)OAJ Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja
OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja
OAJ:n hallituksen varajäsen
OAJ:n JärVi -toimikunnan jäsen, varapuheenjohtaja
OAO:n hallituksen jäsen
Tredun JUKO:n luottamusmies
Tampereen kaupungin 2. asteen yhteistyöryhmän jäsen
  Stiina Storvik-Sydänmaa (TAMK)TAMK, luottamusmies (Sosiaali- ja terveysala)