Historia

Nykyisen yhdistyksen, Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry:n historia juontaa juurensa aina 1940-luvulle asti.

Ensimmäiset neuvottelut ja alustus yhdistyksen perustamiseksi pidettiin Tampereen ammattioppilaitoksessa 2.5.1941. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Tampereen ammattioppilaitoksella 9.5.1941 ja tuolloin perustetun yhdistyksen nimeksi tuli TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN KOULUJEN OPETTAJAYHDISTYS RY, jonka lyhenteenä oli TSAKO. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin insinööri Niilo Virtanen. Ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 21.5.1941 Tampereen ammattioppilaitoksella. Oikeusministeri hyväksyi yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkittäväksi 29.7.1941.

-7.2.1951 yhdistyksen nimeksi muutettiin TAMPEREEN AMMATTIOPPILAITOKSEN OPETTAJAYHDISTYS RY. 
-20.10.1953, 4.12.1953 ja 2.2.1954 yleisissä kokouksissa käytettiin yhdistyksestä nimeä TAMPEREEN AMMATTIKOULUN OPETTAJAYHDISTYS RY.
-18.2.1954 nimenä oli taas TAMPEREEN AMMATTIOPPILAITOKSEN OPETTAJAYHDISTYS RY.
-13.2.1961 nimenä jälleen TAMPEREEN AMMATTIKOULUN  OPETTAJAYHDISTYS RY.
-4.2.1988 nimeksi muutettiin TAMPEREEN AMMATTIOPPILAITOSTEN OPETTAJAYHDISTYS RY.
-19.10.1997 nimeksi muutettiin TAMPEREEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETTAJAYHDISTYS RY.
-1.1.2007 otettiin käyttöön yhdistyksen nykyinen nimi,  TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY.
-27.10.2012 TSAO ry luotiin uudestaan, jolloin pidettiin uuden TSAOn perustamiskokous.  TSAO muodostettiin vanhasta TSAO ry:stä, Kurun metsäopettajista (Luova ry) ja Tampereen sosiaali- ja terveysalan opettajista (TAMSTO ry).
-1.1.2013 varsinainen toiminta aloitettiin.