Ilmoittaudu tapahtumiin ja koulutuksiin

Jos joudut perumaan tapahtumaan tai matkaan osallistumisesi, lääkärintodistuksella korvaamme omavastuuosuudesta 50 %, muun syyn takia emme palauta omavastuuta. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.