Ilmoittaudu tapahtumiin ja koulutuksiin

Tilaisuudessamme on aina mukana edunvalvonnallinen osuus.
Jos joudut perumaan tapahtumaan tai matkaan osallistumisesi,
lääkärintodistuksella korvaamme omavastuuosuudesta 50 %,
muun syyn takia emme palauta omavastuuta.
Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.